Dobrý den, jmenuji se Doudou,

nechci rušit, ale potřebuji od vás packu na to, že můžu zaznamenávat, jak se vám u nás na Babybio líbí. Jen tak vám budeme moct i nadále připravovat dobroty podle vašich představ a chutí. Vše co zjistím, u mě zůstane v bezpečí.

Doudou zajíček Babybio
Podrobné nastavení Souhlasím

Nastavení cookies

Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Používáme cookies, abychom vám umožnili pohodlné prohlížení našeho webu a neustále zlepšovali jeho funkce a použitelnost. Dejte nám, prosím, vědět, s jakými cookies můžeme pracovat a nezapomeňte, že změny v nastavení se projeví pouze pro ten prohlížeč, který právě používáte. Své preference můžete kdykoliv jednoduše změnit, vše najdete v patičce našeho webu.
i
nezbytné (nelze vypnout)
vždy aktivní
Technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech jeho funkcí.
i
analytické a reklamní
Tyhle cookies jsou stejně skvělé jako naše bio sušenky. Díky nim se s vámi můžeme potkávat i na sociálních a dalších reklamních sítích, kde vám servírujeme jen to, co pro vás může být lákavé a na co máte právě chuť. Také nám tyto cookies pomáhají porozumět, jak se na našich stránkách pohybujete, co vám chutná a případně upravit jejich obsah tak, aby pro vás byl co nejlákavější.
Zakázat vše Přijmout Přijmout vše

Pravidla soutěže o 5 balíčků tekutých mlék Babybio Croissance (6 x 25 cl)


 

(dále jako „Pravidla“)

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěží, které vytváří společnost Bohemia Organics s.r.o. se sídlem Nad Pískovnou 20,
  Praha 4, 140 00, IČO 01956990 zapsaná pod spisovou značkou C 213787
  v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“) na svých profilech na sociálních sítích Facebook – https://www.facebook.com/babybiobohemia a Instagram – https://www.instagram.com/babybio_czsk/. Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: lucie.markova@bohemia-organics.cz, tel: +420 728 618 335.
 2. Předmětem těchto pravidel je vymezení podmínek soutěže, za kterých se mohou uživatelé Facebooku/Instagramu (podle toho, na které sociální síti soutěž probíhá) zapojit do soutěže o 5 balíčků tekutých mlék Babybio Croissance (6 x 25 cl) , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

 • PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže min. 18 let; adresa pro doručování v České republice; soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook/Instagram (podle toho, na které sociální síti soutěž probíhá); dodržování podmínek sociální sítě Facebook/Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 3. Každý soutěžící se smí soutěže účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu na Facebooku/instagramového účtu na Instagramu. V případě, že by se tentýž soutěžící účastnil soutěže z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze soutěže vyřazeny bez jakékoliv náhrady.
 4. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze soutěže bez náhrady vyloučit.

 

 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

 • DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
 1. Soutěž bude probíhat od okamžiku zveřejnění soutěžního příspěvku na instagramovém/facebookovém účtu pořadatele do 3. 6. do 23:59 hodin („Doba konání soutěže“).

 

 • MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. K zahájení soutěže dochází okamžikem, kdy pořadatel zveřejní na profilu soutěžní příspěvek se soutěžní otázkou a s výzvou k zapojení se do soutěže. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní podmínky uvedené v zadání soutěžního příspěvku.
 2. Pro účast v aktuální soutěži je třeba splnit zadání: ​ Napište pod příspěvek se zadáním soutěže do komentáře odpověď na otázku Z jaké země pochází mléko, ze kterého se vyrábí tekutá mléka Babybio Croissance. Soutěžící se může do každé jednotlivé soutěže (soutěžní příspěvek na profilu) zapojit nanejvýš jednou.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící: o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 4. Ze všech soutěžících bude po skončení Doby konání Soutěže náhodně vybráno
  5 soutěžících (výherců), přičemž každý z těchto vybraných soutěžících získá výhru: 1 balíček tekutých mlék Babybio Croissance (6 x 25 cl) a stane se výhercem (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“).
 5. Náhodný výběr provede Pořadatel soutěže. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím facebookové nebo instagramové zprávy dle toho, na jaké sociální síti soutěž probíhala, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže, případně bude přidána odpověď pod jejich Soutěžní komentář u Soutěžního příspěvku s informací, že vyhráli a jaký je následující postup.
 6. Výherce je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení zprávy o výhře od Pořadatele potvrdit svůj zájem o výhru prostřednictvím facebookové /instagramové zprávy ze svého osobního facebookového /instagramového účtu (dle toho, na které sociální síti Soutěž probíhala) a postupovat dle pokynů Pořadatele.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 8. V případě, že Výherce do 5 pracovních dnů od doručení zprávy o výhře nepotvrdí svůj zájem o výhru nebo pokud Výherce výhru odmítne, pořadatel si výhru ponechá.
 9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely účasti v Soutěži

 

 1. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí, že společnost Bohemia Organics s.r.o. se sídlem Nad Pískovnou 20, Praha 4, 140 00, IČO 01956990 zapsaná pod spisovou značkou C 213787 v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze je oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového/instagramového účtu), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu jednoho roku, tedy dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Pro případ, že se soutěžící stane Výhercem, uděluje souhlas také se zpracováním svých doručovacích údajů (adresa, telefon) pro účely předání výhry, a to po dobu 1 roku od konce Doby konání Soutěže. Právním titulem zpracování je souhlas Soutěžícího.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, bez něj však není možné vyhodnotit účast soutěžícího v soutěži nebo doručit Výherci výhru.
 3. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby.
 4. Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Lucie Marková, e-mail: lucie.markova@bohemia-organics.cz

 

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook/ Instagram a nijak s ním nesouvisí. Provozovatelům těchto sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv provozovatelům těchto sítí.